Selecteer een pagina

Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor je eigen installatie

 

Neem geen risico en laat de installaties keuren door Ten Hoor Inspectie

 

Ten Hoor Inspecties kan u voordelig een PRESCAN bieden

 

Veel eigenaren van installaties tasten in het duister welke keuringen er van toepassing zijn

 

Welkom bij Ten Hoor Inspectie

Ten Hoor Inspecties is een onafhankelijk SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf voor Scope 5a (installaties gestookt op vaste brandstoffen)

SCIOS gecertificeerd

Ten Hoor Inspecties is een onafhankelijk SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf voor o.a. Scope 5a… lees verder

PRE-Inspecties

Om hoge keuringskosten te voorkomen kunt u Ten Hoor Inspecties uitnodigen voor een scope 5a scan… lees verder

Informatie

Emissiemetingen moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde… lees verder 

Om hoge keuringskosten te voorkomen kunt u Ten Hoor Inspecties uitnodigen voor een scope 5a scan. De zogenaamde Pre-inspectie.

Installatie-eigenaren zijn zelf verantwoordelijk

Installatie-eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van hun installaties. Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie. De eerste inspecties wordt idealiter bij oplevering van een installatie uitgevoerd. Daarmee krijgt de eigenaar een onafhankelijk oordeel over het uitgevoerde installatiewerk en kan, wanneer nodig, tijdig garantieaanspraken laten gelden.

Ten Hoor Inspecties is een onafhankelijk SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf voor Scope 5a (installaties gestookt op vaste brandstoffen) voor het bepalen van de componenten NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen. Emissiemetingen moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden.

Maar we doen meer!

Als dit en/of verdere Scopes (1 t/m 12) aan de orde zijn, dan maken we dit in overleg met u graag onderdeel van uw totale inspectieplan. Wij ontzorgen u graag door alle onder SCIOS vallende keuringen voor u te organiseren zodat u deze ballast kunt loslaten.

Door met u een concreet inspectieplan op te stellen krijgt u snel inzicht in de omvang en kosten van uw inspecties en hiermee kunt u vervolgens uw verzekeringsmaatschappij en/of de omgevingsdienst informeren.

Ons werkgebied is geheel Nederland.

Kom niet voor verrassingen te staan en neem een gecertificeerde inspecteur in de hand!  

Contact opnemen